افتتاح حساب بانکی در فرانسه ایا پیامدهای مالیاتی وجود دارد؟

Welcome Account یک نئوبانک است که راه حل های مالی ساده و موثری را برای تازه واردان در فرانسه ارائه می دهد. ما یک حساب جاری همراه با IBAN فرانسه و یک کارت ویزا ارائه می دهیم. توجه داشته باشید که خدمات ما در حال حاضر به طور انحصاری در فرانسه در دسترس است. باز کردن یک حساب با حساب خوش امدید اسان است - فقط چند مرحله را دنبال کنید و [...]

توجه به تاثیر مورد انتظار Welcome.Place

ادرس Welcome.Place چیست؟ چالش اصلی: بحران پناهندگان در سراسر جهان + حمایت محدود بلند مدت برای شمول اجتماعی و اقتصادی توسط سازمان های غیر دولتی و دولت ها. تعداد پناهندگان و مهاجران در سراسر جهان در دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این [...]