در این حال، با توجه به این، با وجود دارد، با توجه به این که با وجود دارد، با وجود دارد، با وجود

در قلب FrenchTech پاریس، STATION F F، مایکروسافت از 12 استارتاپ برنده در اولین تبلیغ برنامه 🚀 راه اندازی Generative AI ما رونمایی کرد: حساب 🏦 خوش امدید، MILVUE، YZR، Semji، Buster.Ai، Legalcluster، REVERS. IO، IA Medical، SmartGlobal، Veeton، BEYABLE و Stonly. خوش امدید [...]